Sanal Tur
Rezervasyon İçin Arayalım
Rezervasyon

İletişim

Lovela Üyeliği Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Lovela Üyeliği Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında; Lovela Üyeliği formunu doldurmanız ile ‘’Ela Excellence Otel Aplikasyonu ve internet sitesi aracılığıyla otomatik yollarla bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla işlenen/ toplanan kişisel verileriniz hakkında veri sorumlusu sıfatıyla Aktay Otel İşletmeleri A.Ş.  ("Otel") tarafından aydınlatılmaktasınız.

 

1. İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amacı, Aktarımı  ve Hukuki Sebepleri

Otelimizde konaklamalarınıza ilişkin ayrıcalıklar, indirimler, upgrade olanakları, özel hizmetler gibi avantajlardan yararlanmanız için  LovEla programına üye olmanız amacıyla; isim soyisim, telefon numarası, e-posta adresi, quality club kart başvuru tarihi, doğum tarihi, ülke, şehir ve  Otelimizde konaklamanıza ilişkin bilgileriniz (konaklama gün sayısı, ödeme tutarınız, oda numarası) KVKK 5/2 maddesi uyarınca bir hakkın tesisi, bir sözleşmesinin ifası için gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak işlemekteyiz.

LovEla kapsamındaki  size özel kişiselleştirilmiş ayrıcalıklar, indirimler, upgrade olanakları, özel hizmetler gibi avantajlardan yararlanmanız için  forma girmeniz ve belirtmeniz durumunda doğum günü, cinsiyet şeklindeki kişisel verilerinizi KVKK 5/2 maddesi bir hakkın tesisi için gerekli olması ve sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz, KVKK 5/2 maddesi uyarınca bir sözleşmenin ifası için gerekli olması, bir hakkın tesisi için gerekli olması hukuki sebebine dayanarak,LovEla üyeliğinin sağladığı imkanlardan yararlanabilmeniz amacıyla ve yalnızca bu amaçla sınırlı olarak ilgili hizmetleri tedarik ettiğimiz ya da birlikte gerçekleştirdiğimiz iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize hizmetin gerektirdiği kişisel verilerle sınırlı şekilde aktarılmaktadır.

Ad, Soyad, Telefon numarası, E-posta şeklindeki kişisel verileriniz açık rızanız ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Onayınız olması halinde sizleri kampanyalarımız hakkında bilgilendirmek (promosyon, reklam, indirim vb) ve ticari ileti göndermek, reklam hedeflemeleri yapmak  amaçlarıyla işlenecek; sizlere diğer hizmet ve ürünlerimiz ile ilgili olarak da reklam, promosyon şeklinde ticari elektronik ileti gönderebilmek ve reklam hedeflemeleri yapmak için Özak Ziylan Yenigün Adi Ortaklığı, Özak Global Holding A.Ş., Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Kamer İnşaat Ticaret ve San. A.Ş., Akyön Tesis Yönetimi A.Ş. başta olmak üzere ana hissedarlarımız, iştiraklerimiz, topluluk ve bağlı şirketlerimiz ile ve  ticari ileti gönderimi ve hedefleme, reklam tanıtım işlemleri nedeniyle hizmet alınan veri sorumlusu adına veri işleyen, ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla, reklam ve tanıtım ajanslarıyla, çağrı merkezleriyle CRM, sms ve e posta gönderimi için kullanılan yazılım şirketleri  ve İleti Yönetim Sistemi A.ş.ile açık rızanıza istinaden amaçla sınırlı olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel Verileriniz, faaliyetlerimize ilişkin olarak gerekli dış hizmetlerin alınmasına yönelik yaptığımız sözleşmelerin ifası için ve  ancak bu amaçla sınırlı olarak KVKK 5/2 maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak iş ilişkisi içinde olduğumuz, hizmet aldığımız ‘’Tedarikçiler’’ ve “İş Ortakları” ile paylaşılmaktadır. Örneğin;  Kişisel verileriniz, bir hukuki uyuşmazlık halinde hizmet aldığımız Avukatlar ile;  mali yükümlülükler nedeniyle hizmet aldığımız Mali Müşavirler ile, denetim durumlarında Denetçiler, sözleşmenin ifası için gerekli işlemler kapsamında rezervasyonu ve alımı gerçekleştirdiğiniz Seyahat Acenteleri ve Şirketleri ile, transfer hizmeti şirketleri ile, konaklama ödemesi ile ilgili işlemler için gerekmesi halinde ödeme işlemlerinin yapıldığı Bankalar ile, hizmetle sınırlı olarak uygulama için hizmet aldığımız yazılım şirketleri ve ajanslar ile, konaklamanız ile ilgili dış hizmet temini gerektiği durumlarda bu hizmetlerin Tedarikçileri ile, Merkezi olarak temin edilen bazı hizmetlerin ifası nedeniyle, ilgili hizmetin temin edildiği Topluluk Şirketlerimiz, Grup Şirketlerimiz ve İştiraklerimiz ile işlemin gerçekleşmesi için gerekli amaç ile sınırlı olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz, Ela Hotel’in mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi, hukuki haklarını kullananabilmesi amaçlarıyla; hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleri ile talep olması ve/veya gerekli olması halinde ‘’Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına’’ aktarılmaktadır. (örneğin; Mahkemeler, Emniyet, Kolluk kuvvetleri, Tüketici Hakem Heyetleri)

 

2. Haklarınız

Ela Otel tarafından verilerinizin işlendiği ve Otel’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

“Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Otel’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Otel’den, yine Otel tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.”

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre başvurularınızı,   yazılı veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

3. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Veri Sorumlusu Unvan: Aktay Otel İşletmeleri A.Ş. 

Mersis no: 0042035466300014

E-posta adresi: [email protected]r

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: [email protected]  

Fiziki Posta adresi: Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Cad. No: 52 C/4 Zeytinburnu/İstanbul   Zeytinburnu Vd. /0420354663