Sanal Tur
Rezervasyon İçin Arayalım
Rezervasyon

İletişim

LOVELA ÜYELİK ŞARTNAMESİ

LOVELA ÜYELİK ŞARTNAMESİ

LOVELA ÜYELİK ŞARTNAMESİ

 1. KONU

İşbu Sözleşmeyi onaylayan ve şartnamede belirtilen koşulları taşıyan “Üye”, Aktay Otel İşletmeleri A.Ş’nin (“Otel”), Ela Excellence Resort Belek tesisindeki konaklama harcamaları ile LovEla puanı biriktirerek ayrıcalıklar, indirimler, upgrade olanakları gibi avantajlara olacaktır. LovEla programı Üye’ye imtiyaz sağlama esaslı olup, Üye’nin biriktirdiği puanları harcanması değil, Üyelerin işbu Şartname ile düzenlenen şekilde farklı statülere sahip olabilmesine ilişkindir. Bu nedenle puanların, para birimi cinsinden Üye’ye ödenmesi, devri, veya puanların Üye tarafından harcanması söz konusu olmayacaktır. 

 1. LOVELA PROGRAMI

Lovela programı kapsamında Üyeler Lovela puan durumlarına göre ekli FLYER’da düzenlendiği şekilde “Lovela Gold”, “Lovela Platinum” veya “Lovela Star” kategorisinde yer alacak ve bu kategori kapsamındaki imtiyazlardan Ela Excellence Resort Belek tesisindeki konaklama ve harcamalarında faydalanabileceklerdir.

Üye, Ela Excellence Resort Belek tesisinde 0 € – 9.999 € arasında konaklama harcaması yapmış olması halinde Gold Card sahibi olacak ve bu statüye tanınan imkanlardan faydalanabilecektir.

Üye, Ela Excellence Resort Belek tesisinde 10.000 € - 29.999 € arasında konaklama harcaması yapmış olması halinde Gold Card’dan Platinum Card’a geçiş yapacak ve bu statüye tanınan imkanlardan faydalanabilecektir.

Üye, Ela Excellence Resort Belek tesisinde 30.000 € ve üzerinde konaklama harcaması yapmış olması halinde Platinum Card’dan Star Card’a geçiş yapacak ve bu statüye tanınan imkanlardan faydalanabilecektir.

Üye’ye her bir statü kapsamında tanınan ayrıcalıklar işbu Şartname ekinde belirtilmiş olup, Otel her zaman statü ve ayrıcalık koşul ve kapsamlarında tek taraflı değişiklik yapabilir. Üye, işbu Şartname, üye statü ve ayrıcalık koşul ve kapsamında yapılacak değişikliklere itiraz hakkından peşinen feragat etmiştir.

 1. ÜYELİK KOŞULLARI
  • 18 yaşın üzerindeki bütün gerçek kişilere bireysel olarak açıktır; bu kişiler kişisel statüleriyle ilgili kurallara uydukları takdirde LovEla programına üye olabilirler.
  • Üyelik tüzel kişilere veya diğer grup ya da derneklere açık değildir. 
  • Birden çok kişinin ortak başvuru yapması, Üyelerin LovEla puanlarını birleştirmesi, birbirlerine devretmesi ya da aynı kişinin birden fazla başvuruda bulunması mümkün değildir.
  • LovEla program üyeliği; LovEla üyesi olmak isteyen kişinin üyelik formunu doldurması ve işbu genel kurallar ve koşulları kabul etmesi ya da geçici kartını kullanarak gerçekleştireceği ilk aktiviteyle başlar. Otel her başvuruyu kabul etmek zorunda olmayıp, sebep göstermeksizin üyelik taleplerini reddedebilir.

 

 • Üyenin vefatı halinde üyelik kendiliğinden sona erer.
 • Belirtilen indirim oranları, rezervasyon niteliği olarak rezervasyonun gerçekleşecek konaklamasındaki minimum gece sayısını ifade eder, bu şartı sağlamayan rezervasyonlara indirim ayrıcalığı tanınmaz.

 

 • Bir Üst Oda Tipi Kategorisinde Konaklama İndirimi, Otele giriş yapmış olan misafirin, üst kategori oda tipi taleplerinde; Otel’in uygulamakta olduğu oda fiyat farkları uygulaması üzerinden alacakları indirim oranıdır. Üye’ye oda fiyatları üzerinden direk olarak ilave verilecek indirim oranı değildir.

 

 • Üye’nin kazandığı LovEla puanları ile sahip olduğu LovEla statüsüne istinaden, Rezervasyon Ayrıcalıkları İndirimi talebi, ancak statüsünde belirtilen oda tipleri ile sınırlı olmak üzere, Üye’nin bir sonraki konaklama harcamasında işleme alınabilir. Otel konaklamaya ilişkin talepleri Otel’in müsaitliğine göre değerlendirecek olup, Üye’ye farklı tarih, oda tipi veya hizmet önerebilir. LovEla programı kapsamında sunulacak avantaj, fayda ve imkanlar Otel tarafından belirlenen tarih, belli kontenjan ve hizmet sınırlamalarıyla diğer kısıtlamalara tabi olabilir. Otel, belli hizmetlerin kazanılması ve kullanımı konusunda ekstra düzenlemelere ve değişikliklere gidilebilir.

 

 • LovEla programına katılmak için başvuruda bulunan kişiler, programa nihai olarak kabul edilmeleri şartıyla, başvurularını yapar yapmaz, konaklama Üye’ye sunulan ayrıcalıklardan faydalanabilirler.

 

 1. LOVELA PUANLARI

 

 • Üye, konaklama harcamasına istinaden, Lovela puanı kazanacaktır. Üye’nin Üyelik hesabına işlenen LovEla puanlarının sayısı, LovEla puanlarının kazanımına esas konaklama harcamasının gerçekleştirildiği yıldaki LovEla program şartlarına göre belirlenir. Bu koşullar üzerinde tasarruf yetkisi Otel’e ait olup, LovEla puanı kazanım ve Üyelik fayda ve koşulları Otel tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu nedenle, üyenin LovEla puanı kazanması, Üye için kazanılmış bir hak anlamına gelmez.
 • Konaklama harcaması para biriminden bağımsız olarak, ödeme günündeki TCMB Euro alış kuru karşılığında Euro’ya çevrilerek değerlendirilecek ve 1 Euro karşılığı 1 Lovela puanı olarak Üye kaydına tanımlanacaktır. LovEla puanları 36 ay süre ile geçerlidir. Bu sürenin sonunda Üye LovEla puanlarına istinaden sahip olduğu imtiyazları kaybedecektir.
 • Konaklama harcamasına ilişkin kazanılan LovEla puanı, ödemeyi yapan kişinin programa Üye olması şartıyla Üye hesabına eklenecek ve Üye kendisine tanınan ayrıcalıklar, indirimler, upgrade olanaklarından faydalanacaktır. Bu kapsamda örneğin tek bir oda satışında, birden fazla kişinin konaklaması halinde dahi LovEla puanları “konaklama harcaması” ödemesini yapan Üye’nin hesabına eklenecektir. Üye, kendisine herhangi bir menfaat sağlamaması koşuluyla (nakdi veya ayni olarak) kendisine tanınan ayrıcalıklar, indirimler, upgrade hakkını ilgili rezervasyonu bizzat kendisinin yapması şartıyla kendisi ile birlikte konaklayan herhangi bir kişiye kullandırılabilir.
 • LovEla puanları programın niteliği itibariyle Üye’ye Ela Excellence Resort Belek’te yapacağı harcamalarda ayrıcalıklar, indirimler, upgrade olanakları gibi avantajlar sağlamakta olup, ödeme imkanı vermemektedir.
 • Program dâhilinde sunulan bütün imtiyazlar, Üyenin LovEla programına katılmasından sonra biriktirdiği ve LovEla puan sayısına göre sahip olduğu statüye istinaden verilir.
 • Her Üye’ye, kazandığı LovEla puanlarının kaydedildiği bir kişisel LovEla “Üyelik hesabı” verilir. LovEla puanları devredilemez, Üye olsun ya da olmasın birden çok kişinin LovEla puanları aynı hesapta toplanamaz, statü kazanabilmek veya yükseltebilmek için diğer LovEla üyelerinin Üyelik hesapları ile birleştirilemez. LovEla puanları program dâhilinde belirtilen şekilde sarf edilir ve karşılığında nakit eşdeğeri verilmez. Otel’in statülerin belirlenmesi ve LovEla puanlarının kullanım koşullarının belirlenmesi konusunda her tür tasarruf hakkı saklıdır.

 

 • Otel, Üye’nin LovEla bakiyesi ve programa katılımı konusundaki itirazların değerlendirilmesiyle LovEla puanına hak kazanıp kazanmadığını belirleyecek tek yetkili olup, LovEla puanının Üyenin hesabına yanlış bir şekilde kaydedildiği kanaatine varırsa kaydedilen puanları iptal etme veya puanların kaydedilmesine engel olma hakkını saklı tutar. Otel’in hesabına yanlış kaydedilen puanları ve statüyü kullanarak imtiyaz, indirim ve faydalardan yararlanan Üye’yi borçlandırmak veya zararının giderimi için diğer yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.
 • Otel, üyelerinin ve üçüncü tarafların LovEla programına ve işbu Şartnameye ilişkin vergi ve harçlarla, ekstra ücretlerine ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 1. ÜYELİK KAYDI VE BİLDİRİMLER
  • LovEla Üyelik Şartnamesi https://www.elahotels.com/ web sitesi, Ela Resort App veya Otel girişinde misafirin onayına sunulacaktır. Üyeler, LovEla programı kapsamında uygulanan statülere ve bu statülere sahip Üyelere tanınan ayrıcalıklar, indirimler, upgrade olanakları gibi avantajlara, ait oldukları LovEla puanlarını gösteren tablolara ve detaylı bilgiye https://www.elahotels.com/ internet sitesi ve Ela Resort App üzerinden ulaşabilirler. Otel, bu tablolarda ve üyelik şartnamesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

 • Her üyeye kişisel tanımlanmasını mümkün kılan bir kişisel güvenlik kodu “PIN kodu” verilir. PIN kodu, üyenin online olarak yapacağı tüm işlemlerde kullanacağı özel bir şifredir. PIN kodu kullanılarak program kapsamındaki haklarda tasarruf imkânı doğmakta ve üye tanımlanmaktadır. Doğru PIN koduyla yapılan işlem Üye tarafından yapılmış bir işlem sayılır. Bu sebeple, hesaplarının güvenliği ve kötü amaçlı kullanımı engellemek açısından üyeler; PIN kodunun 3. şahıslara verilmesini engellemekten ve PIN kodunun gizliliğini sağlamaktan sorumludurlar. PIN kodu Otel’in tarafından sadece üyenin kendisine talebi doğrultusunda bildirilmekte olup Üye dışındaki kişilerce kullanımından Otel hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyenin PIN koduyla ilgili herhangi bir kötüye kullanım, PIN kodunun yetkisiz kişilerce öğrenildiği kuşkusu duyması halinde, vakit kaybetmeksizin en kısa sürede, enformasyon dokümanlarımızda belirtilen Otel’in yetkili birimlerine bilgi vermesi zorunludur. Bu bildirimin zamanında ya da hiç yapılmaması halinde Otel ancak kasıt ve ağır ihmali halinde sorumlu olacaktır. Üyeler PIN kodu ve üye kart numaralarını girmek suretiyle ElaResort.com internet sitesi ve Ela Resort App üzerinden Üyeler, cari LovEla programı koşullarına, Üyelik bilgilerine ve LovEla bakiyelerine ulaşabilirler. Üyelere ayrıca Ayrıca e-posta veya postayla belge gönderimi yapılmamaktadır.


 • Otel, programla ilgili bildirim ve duyuruları Ela Resort App ve https://www.elahotels.com/ internet sitesi üzerinden yapacaktır. Üyeler bu duyuruları takip etmekle, telefon ve e-posta bilgileriyle ilgili değişiklikleri Otel’e bildirmekle yükümlüdür. Üyelerin kişisel bilgilerini güncellememeleri, Ela Resort App veya https://www.elahotels.com/ internet sitesini takip etmemeleri nedeniyle bildirim ve duyurulardan haberdar olmamalarından Otel sorumlu değildir.

 

 • Üyeler, bildirimlerin her ne sebeple olursa olsun kendilerine ulaşmaması nedeniyle uğrayabilecekleri zararlardan dolayı herhangi bir nam altında ödeme ve sair taleplerde bulunamazlar.
 1. FESİH

Üyeler istedikleri anda, herhangi bir ihbar süresine uymaksızın yazılı başvuruda bulunarak LovEla programından ayrılabilirler. Otel, iki haftalık bir feshi ihbar süresi tanımak suretiyle Üyenin sözleşmesini ve üyeliğini sözleşmeyi her zaman sebep göstermeksizin ve tazminat yükümlülüğü doğmaksızın feshedebilir. Haklı bir sebebin varlığı halinde ihbar süresine uyulmaz. Otel, aşağıdaki durumların varlığı halinde sözleşmeyi askıya alabilir ve/veya Otel, her tür diğer tazminat ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla herhangi bir feshi ihbar süresine uymaksızın, sözleşmeyi derhal feshedebilir ve bu durumda Üyeye karşı, herhangi bir şekilde alacak, tazminat, Lovela puanları, rezervasyonlar ve diğer yükümlülükler için sorumluluğu olmayacaktır. 

 • Üyenin LovEla programı şartnamesi koşullarıyla diğer Otel dokümanlarında belirtilen program koşullarını ve Otel’in konaklama hizmetine ilişkin rezervasyon formu, Sözleşme ve eklerini ağır şekilde ihlal etmesi,
 • Üyenin yanlış bilgi vermesi (ör. yapılan konaklayan kişilerin yaşları, konaklama tarihleri) veya Lovela programından kurallara ve kanuna aykırı şekilde faydalanması,
 • Üyenin; Otel personeli, diğer misafir ve üyelere karşı sözlü ya da fiili saldırıda bulunması, sataşması, tacizde bulunması, konaklama esnasında görevli personelin talimatlarına aykırı davranması, Otel’e ya da Otel’deki diğer misafirler, üçüncü kişiler ya da Otel personelinin malına veya canına zarar vermesi, yasalara aykırı işlem ve eylemlerde bulunması, Otel’in düzenini ve kişilerin huzurunu bozucu eylemlerde bulunması,

Otel’in yukarıda belirtilen nedenlerle Üyeliği askıya almak, iptal etmek, Üyelik sözleşmesini sona erdirmek konusunda tek taraflı takdir hakkı söz konusu olup, Otel’in bu hakkına ilaveten her türlü hukuki yola başvurma, talep, şikayet hakkı saklıdır.

Üyelik sözleşmesinin Üye tarafından herhangi bir suretle sona erdirilmesi halinde Otel’in her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

Üyenin Otel tarafından haklı nedenle üyeliğinin sona erdirilmesi halinde Otel fazlaya ilişkin her türlü hakkı saklı kalmak kaydıyla, takdir hakkı Otel’e ait olmak kaydıyla, Üye’yi kara listeye alabilir, LovEla programında çıkararak puanlarını silebilir, kazanılan puanları kısmen veya tamamen geçersiz kabul edebilir. Üye bu hususu gayrikabilirücu kabul etmiştir. Bu halde Otel’in Üye’den her türlü hukuki yola başvurma, maddi manevi doğrudan ve dolaylı her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

 1. GİZLİLİK

Otel, Üyelik ve program katılımı kapsamında erişilen ve programın icrası için gerekli, Üye’nin bilgilerini, programı kapsamında kullanabilir, program ortakları ve ilgili kuruluşlara gönderebilir. Üyeliğin başlamasıyla kişisel bilgilerin belirtilen kapsamda kullanılmasına muvafakat edilmiş olunmaktadır. Bu kapsamda (uygun düştüğü ölçüde GDPR hükümleri uygulanır.) KVKK Aydınlatma ve Onay Metinleri işbu Üyelik Şartnamesi ekinde Üye’nin onayına sunulmuştur. Programa Üye olmakla Üye bu koşulları kabul ettiğini beyan etmektedir.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu LovEla Üyelik Şartnamesi, LovEla programı ve eklerinin yorumu, uygulanması ve ihtilafların çözümü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup uyuşmazlıkların çözümünde Serik Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ancak Otel’in kanunda belirtilen diğer yetkili mahkemelerde de dava açma hakkı saklıdır.

İşbu LovEla Üyelik Şartnamesi 01 Nisan 2023 tarihi itibariyle yürürlüktedir. Üyelik kategorileri, ayrıcalıklar, indirimler, upgrade olanaklarına ilişkin Flyer işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.